กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ตอนที่ 1 ระยะร่น


การออกแบบบ้าน ต้องทราบเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องการการขออนุญาติก่อสร้าง โดยในตอนนี้ขอเสนอบทความพร้อมภาพประกอบเกี่ยวกับเรื่องระยะถอยร่นของตัวอาคาร

ทั้งนี้กฏหมายการออกแบบบ้านเรื่องระยะร่นนี้มีขึ้นเพื่อสร้างความเป็นสัดส่วนของแต่ละเจ้าของทรัพย์สินให้ชัดเจน และสร้างให้เกิดความเป็นส่วนตัวไม่ล่วงล้ำกรรมสิทธิ์ซึ่งกันและกัน และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี กฎหมายการก่อสร้างบ้านพักอาศัยเรื่องระยะถอยร่นที่สำคัญมีดังนี้
1.บ้านสูงไม่เกิน 8 เมตร และสร้างบนที่ดินติดถนนกว้างไม่ถึง 6 เมตร จะต้องถอยตัวอาคารบ้านพักอาศัย ห่างจากกึ่งกลางถนนไม่น้อยกว่า 3 เมตร2.บ้านสูงเกินกว่า 8 เมตร และสร้างบนที่ดินติดถนนกว้างไม่ถึง 10 เมตร จะต้องถอยตัวอาคาร ห่างจากกึ่งกลางถนนไม่น้อยกว่า 6 เมตร3.บ้านสูงเกินกว่า 8 เมตร และสร้างบนที่ดินติดถนนกว้างขนาด 10-20 เมตร จะต้องสร้างอาคาร ถอยห่างจากเขตที่ดิน เป็นระยะ 1 ใน 10 เท่า ของความกว้างถนน

4.บ้านสูงเกินกว่า 8 เมตรและสร้างบนที่ดินติดถนนกว้างขนาด 20 เมตรขึ้นไป จะต้องสร้างอาคาร ถอยห่างจากเขตที่ดินเป็นระยะอย่างน้อย 2 เมตร#กฏหมายก่อสร้าง #การออกแบบบ้าน

© Copyright A.i.Design Studio Limited

A.i.Design Studio Company Limited

4 Soi Senanikom 1 Soi 32 Ladprao 

Bangkok Thailand

10230

 

call : 081-832-0753

call : 02-272-6753

fax : 02-272-6750

email : aidesign@aidesign.co.th

Line id : aidesign.co.th

  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Pinterest Icon
© Copyright A.i.Design Studio Limited