top of page

การให้บริการ
ออกแบบตกแต่งภายใน

บริษัท เอ.ไอ.ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด รับออกแบบ เขียนแบบ บริการงานให้คำปรึกษา และบริหารงานก่อสร้าง งานตกแต่งภายในโครงการหลากหลายประเภท เช่น บ้านพักอาศัย ห้องชุดพักอาศัย สำนักงาน โชว์รูม ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิติ้มอลล์ ศูนย์ประชุม โรงพยาบาล คลีนิก โรงภาพยนต์ ห้องสมุด โรงแรม รีสอร์ท บ้านตัวอย่าง ห้องตัวอย่าง สำนักงานขาย

Aidesign รับออกแบบงานตกแต่งภายใน ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบงานต่อเติม ออกแบบงานวิศวกรรมประกอบอาคาร ออกแบบงานระบบแสงสว่าง ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ออกแบบงานระบบวิศวกรรมเครื่องกล ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง ออกแบบระบบประปาและสุขาภิบาล ออกแบบงานป้ายและกราฟฟิก

งานออกแบบตกแต่งภายในของเอไอดีไซน์ นอกจากจะคำนึงถึงความสวยงามที่มองเห็นได้ด้วยตาแล้ว ยังคำนึงความปลอดภัย การใช้งานที่ง่าย สะดวกสบาย การประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

การให้บริการงานออกแบบตกแต่งภายในของ บริษัท เอ.ไอ.ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด อาจเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูล นำข้อมูลมาวิเคราะห์ นำเสนอคอนเซปท์หรือแนวทางในการออกแบบ จัดทำแบบแสดงการเลือกใช้วัสดุตกแต่ง นำเสนอรูปของตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ จัดวางผังห้อง วางผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ผังงานตกแต่งฝ้าเพดาน วางผังงานไฟฟ้า-แสงสว่าง วางผังห้องน้ำ นำเสนอแบบรูปด้านของงานตกแต่งผนัง จัดทำภาพเสมือนจริงหรือทัศนียภาพ งานเขียนแบบสำหรับการก่อสร้างงานตกแต่งภายใน แบบงานต่อเติมอาคาร แบบงานระบบทางวิศวกรรมทุกประเภท แบบรายละเอียดการสร้างเฟอร์นิเจอร์ รายการกำหนดสเปกการใช้วัสดุ การจัดทำเอกสารประมาณราคา จัดทำเอกสารสำหรับให้ผู้รับเหมาเสนอราคา ไปจนถึงการบริหารงานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง

โดยทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตามเหมาะสม

INTERIOR DESIGN SERVICES

A.I. Design Studio Co.,Ltd. design, drafting, consulting services. and construction management Interior work in various types of projects such as Houses, Residential units, Offices, Showrooms, Shops,Retail, Restaurants, Department Stores, Community Mall, Convention Center, Hospital, Clinic, Movie Theater, Library, Hotel, Resort, Model House, Model Room, Show House, Sales Office.

Aidesign design Interior design and furniture design extension design Engineering design for building assembly lighting system design Design of air conditioning and ventilation systems Mechanical engineering system design power system design Design of water supply and sanitation systems Design of signs and graphics.​

 

Interior design of AI Design In addition to taking into account the beauty that can be seen with the eyes also consider safety Easy to use, comfortable, energy saving. and environmentally friendly.

 

Providing interior design services of AI Design Studio Co., Ltd. may start from the study of information. analyze the data Present a concept or approach to design Prepare a form showing the selection of decorative materials. Presenting pictures of decorations and furniture room layout furniture layout plan ceiling decoration plan Electrical-Lighting Work Plan bathroom layout Presenting the style of wall decoration Create virtual images or landscapes. Drawings for the construction of interior works building extension work All types of engineering systems furniture construction details List of specification of material usage preparation of cost estimate documents Prepare documents for contractors to bid to construction management and construction supervision.

 

Customers can choose to use some or all of the services as appropriate.

泰國室內設計, 室内设计 泰国

室內設計服務

A.I. Design Studio Co., Ltd. 設計、製圖、諮詢服務。 和施工管理 房屋、住宅單元、辦公室、陳列室、商店、零售、餐廳、百貨公司、社區購物中心、會議中心、醫院、診所、電影院、圖書館、酒店、度假村、模型等各類項目的室內工作 房子,樣板間,樣板間,售樓處。

Aidesign 設計室內設計和家具設計延伸設計建築裝配工程設計照明系統設計空調和通風系統設計機械工程系統設計電力系統設計供水和衛生系統設計標誌和圖形設計。

Aidesign 的室內設計除了考慮到肉眼可見的美感還考慮到安全易用、舒適、節能。 並且環保。

提供 AI Design Studio Co., Ltd. 的室內設計服務,可以從對信息的研究開始。 分析數據 提出設計概念或方法 準備一份表格,展示裝飾材料的選擇。 展示裝修圖片及家具房間佈置 家具佈置方案 天花板裝修方案 電燈工作方案 浴室佈置方案 展示牆面裝飾風格 創造虛像或景觀。 室內工程施工圖紙 建築擴建工程 各類工程系統 家具施工細節 材料使用規范清單 編制成本估算文件 為承包商準備文件,以投標到施工管理和施工監督。

客戶可以酌情選擇使用部分或全部服務。

タイのインテリアデザイン

インテリアデザインサービス

A.I. Design Studio Co.,Ltd. 設計、製図、コンサルティングサービス。 住宅、住宅、オフィス、ショールーム、ショップ、小売、レストラン、デパート、コミュニティモール、コンベンションセンター、病院、クリニック、映画館、図書館、ホテル、リゾート、モデルなど、さまざまなタイプのプロジェクトでのインテリア作業 ハウス、モデルルーム、ショーハウス、営業所。

Aidesign 設計インテリアデザインと家具の設計拡張設計建物アセンブリのエンジニアリング設計照明システムの設計空調と換気システムの設計機械工学システムの設計電力システムの設計給水と衛生システムの設計標識とグラフィックの設計。

 

AIデザインのインテリアデザイン目で見ることができる美しさだけでなく、安全性も考慮します使いやすく、快適で、省エネです。 そして環境に優しい。

 

AI Design Studio Co.、Ltd。のインテリアデザインサービスの提供は、情報の調査から始まる場合があります。 データを分析する設計の概念またはアプローチを提示する装飾材料の選択を示すフォームを準備します。 装飾や家具の写真を提示する部屋のレイアウト家具のレイアウト計画天井の装飾計画電気照明作業計画浴室のレイアウト壁の装飾のスタイルを提示する仮想画像や風景を作成します。 内装工事工事の図面建物拡張工事すべての種類のエンジニアリングシステム家具工事の詳細材料使用仕様書の一覧見積書の作成請負業者が工事管理や工事監督に入札するための書類を作成します。

 

お客様は、必要に応じてサービスの一部またはすべてを使用することを選択できます。

التصميم الداخلي تايلاند, تايلاند التصميم الداخلي

خدمات التصميم الداخلي

A.I. Design Studio Co.,Ltd. وإدارة البناء العمل الداخلي في أنواع مختلفة من المشاريع مثل المنازل والوحدات السكنية والمكاتب والمعارض والمحلات التجارية ومحلات البيع بالتجزئة والمطاعم والمتاجر الكبرى ومركز المجتمع التجاري ومركز المؤتمرات والمستشفى والعيادة والمسرح السينمائي والمكتبة والفندق والمنتجع والنموذج

Aidesign التصميم التصميم الداخلي وتصميم الأثاث.

 

التصميم الداخلي للتصميم بالذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى مراعاة الجمال الذي يمكن رؤيته بالعينين ، ضع في اعتبارك أيضًا السلامة سهلة الاستخدام ومريحة وموفرة للطاقة.

 

قد يبدأ تقديم خدمات التصميم الداخلي لشركة AI Design Studio Co.، Ltd. من دراسة المعلومات. تحليل البيانات تقديم مفهوم أو نهج للتصميم. إعداد نموذج يوضح اختيار مواد الديكور. تقديم صور للديكورات والأثاث تخطيط الغرفة وخطة تخطيط الأثاث خطة زخرفة السقف خطة عمل الإضاءة الكهربائية. تخطيط الحمام تقديم نمط زخرفة الجدار إنشاء صور افتراضية أو مناظر طبيعية. رسومات لإنشاء أعمال داخلية أعمال توسعة للمبنى جميع أنواع أنظمة الهندسة تفاصيل إنشاء أثاث قائمة مواصفات استخدام المواد إعداد وثائق تقدير التكلفة قم بإعداد المستندات للمقاولين

 

يمكن للعملاء اختيار استخدام بعض أو كل الخدمات حسب الاقتضاء.

bottom of page