Tesla Solar Roof แผ่นหลังคาที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า


Tesla Solar Roof เทสลาโซลาร์รูฟ คือ หลังคาที่มีโซลาร์เซลล์สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยที่เราจะมองไม่เห็นเป็นแผงโซลาร์เซลล์วางซ้อนอยู่บนหลังคาแบบที่พบเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน แต่จะมองเห็นเป็นเพียงเหมือนแผ่นหลังคาวางเรียงซ้อนกันอย่างสวยงาม เหมือนกับที่เราพบเห็นตามบ้านชั้นดีทั่วไป เนื่องจากTeslaได้มีการออกแบบให้โซลาร์เซลล์ผสานอยู่ในตัวแผ่นหลังคา building-integrated photovoltaics (BIPV)


แผ่นหลังคาของ Tesla Solar Roof ทำจากกระจกนิรภัย โดยมีความแข็งแรงกว่ากระเบื้องหลังคาทั่วไปถึงสามเท่า


พื้นที่หลังคาประมาณ 185 ตารางเมตร สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 10kW โดยมีราคาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา(ปี ค.ศ.2020)ประมาณ 1,300,000.-บาท (1USD=31.00THB)


Tesla Solar Roof รับประกันตัวหลังคา 25 ปี


ในประเทศที่มีหิมะตก Tesla Solar Roof สามารถติดตั้งตัวทำความร้อนภายในแผ่นหลังคาเพื่อช่วยละลายน้ำแข็งหรือหิมะได้แบบอัตโนมัต


รูปแบบของแผ่นหลังคามี 4 รูปแบบ คือ Textured Glass Tile, Slate Glass Tile, Tuscan Glass Tile, Smooth Glass Tile.ข้อมูลเพิ่มเติม www.tesla.com/solarroof

© Copyright A.i.Design Studio Limited