top of page

การออกแบบตกแต่งภายใน บ้านที่มีเด็กเล็ก


การออกแบบและตกแต่งภายในบ้าน ที่มีเด็กๆนั้น ควรคำนึงถึงถึงปัจจัยที่สำคัญ 3 ประการ คือ


1. ความปลอดภัย

บันได บันไดควรปูด้วยวัสดุที่ให้ผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่ม และไม่ลื่น อย่างเช่นไม้,กระเบื้องยาง, พรม ไม่ควรปูด้วยหิน หรือกระจก

ราวกันตก ควรทำราวกันตกที่มีความสูงประมาณ 80 – 90 ซม. มีความห่างไม่มากกว่า 10 ซม. และควรใช้วัสดุที่แข็งแรง ไม่บิดงอ แตกหักง่าย

ใช้วัสดุผิวนุ่ม อย่างพรม, ผ้า, แผ่นยาง ปูพื้นในบริเวณที่เด็กใช้งานบ่อย

ระดับและจุดสังเกต ติดตั้งอุปกรณ์ที่ป้องกันอันตรายในระดับที่เกิดอันตรายได้ง่าย เช่น ขอบโต๊ะ, ขอบตู้

กระจกใส ควรติดป้ายหรือสัญลักษณ์บอก เพื่อป้องกันเด็กเดินชน และควรเลือกใช้กระจกนิรภัย หรือ Laminated+Tempered glass เพื่อป้องกันอันตรายในกรณีกระจกแตก เพราะ Tempered glass จะแตกเป็นเม็ดเล็กๆ ไม่เป็นแหลมคม และติดอยู่กับฟิล์มที่มีอยู่ระหว่างชั้นของ Laminated glass

อุปกรณ์ไฟฟ้าควรเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจเป็นตรายให้ห่างมือเด็ก เช่น เตารีด, เครื่องปั่นน้ำผลไม้, พัดลม...ฯลฯ และควรปิดปลั๊กไฟฟ้าด้วยหน้ากากปิดปลั๊กไฟฟ้า หรือเลือกรุ่นที่ปลั๊กไฟฟ้ามีชัตเตอร์

ของมีคม ควรเก็บของมีคมให้ห่างมือเด็ก ทั้งมีด, กรรไกร, คัตเตอร์ หรือของที่มีปลายแหลมอย่างปากกา ไม้บรรทัดเหล็ก

2. รอยเปื้อน

เลือกใช้วัสดุที่ทำความสะอาด, ซ่อมแซม ,เปลี่ยนได้ง่าย และวัสดุดุดซับน้ำต่ำ อย่างเช่น ผนังทาสีเช็ดล้างได้, พื้นกระเบื้องยาง, พื้นอีพอกซี่, โซฟาหนัง หรือใช้วิธีการนำผ้ามาคลุม บริเวณที่เด็กใช้งานบ่อย

3. ส่งเสริมการเรียนรู้

เพิ่มของแต่งบ้านหรือพื้นที่ใช้สอยที่ส่งเสริมให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้


บ่อทราย จะช่วยเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว

ผนังหรือกระดานแห่งจินตนาการ ควรมีผนังหรือกระดานสำหรับให้เด็กได้ขีดเขียนตามใจชอบ ควรเป็นแบบที่สามารถลบและทำความสะอาดได้ง่าย

กระจกเงา ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้มิติของการสลับซ้ายขวา และสังเกตการเคลื่อนไหวของร่างกายตนเอง

เสียงจากสภาพแวดล้อม อาจแขวนกระดิ่งเพื่อให้ได้ยินเสียงเวลามีลมพัด หรือทำบ่อน้ำล้น หรือน้ำตก เพื่อกระตุ้นการได้ยิน


#ห้องเด็ก #การออกแบบตกแต่งภายในบ้านที่มีเด็กเล็ก #การออกแบบบ้านที่มีเด็ก #การตกแต่งภายในบ้านที่มีเด็กเล็ก #การตกแต่งบ้านที่มีเด็กเล็ก #การตกแต่งบ้านเด็กเล็ก #การตกแต่งภายในบ้านเด็กเล็ก #การออกแบบบ้านเด็กเล็ก #InteriorDesignForKid #InteriorDesignForBaby #การออกแบบห้องเด็กเล็ก

Comments


© Copyright A.i.Design Studio Limited
bottom of page