top of page

ประตู, การวางตำแหน่งของประตูและการเปิดเข้าออกของประตู

ประตูบ้านหรือประตูสำหรับสำนักงาน ร้านค้า หรือแม้แต่ประตูของอาคารสาธารณะทั่วไปก็ตาม มีข้อสังเกตุที่ควรระวังเรื่องการวางตำแหน่งของประตู การเปิดเข้าออกของประตู การเลือกใช้ประตูบานเปิดหรือบานเลื่อน ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย


ต่อไปนี้คือข้อสังเกตุหลัก 5 ข้อเรื่องของประตู


1.ควรเปิดประตูออกสู่ที่กว้าง

ประตู, การวางตำแหน่งของประตูและการเปิดเข้าออกของประตู

2.ไม่เปิดประตูออกไปกีดขวางทางเดิน

ประตู, การวางตำแหน่งของประตูและการเปิดเข้าออกของประตู

3.เปิดประตูออกสู่ภายนอก ป้องกันนำ้ฝนย้อนเข้าบ้านได้

ประตู, การวางตำแหน่งของประตูและการเปิดเข้าออกของประตู

4.ห้องพื้นที่น้อยควรใช้บานเลื่อนแทนบานเปิด

ประตู, การวางตำแหน่งของประตูและการเปิดเข้าออกของประตู

5.เหลือพื้นที่ให้มือจับประตูไม่ชนผนังเมื่อเปิดประตู

ประตู, การวางตำแหน่งของประตูและการเปิดเข้าออกของประตู#ประต#การวางตำแหน่งประตู #ตำแหน่งประตู #ประตูเปิดเข้าหรือเปิดออก #ประตูเปิดออกหรือเปิดเข้า #ประตูบานเลื่อนหรือบานเปิด #ประตูบานเปิดหรือบานเลื่อน #DoorPositioning #PositionDoor #HowToPositionDoor

コメント


© Copyright A.i.Design Studio Limited
bottom of page