top of page

ขนาดมาตรฐานของเฟอร์นิเจอร์กำหนดจากอะไร ?

ทำไมเก้าอี้ถึงสูง 45 เซนติเมตร ทำไมโต๊ะถึงสูง 75 เซนติเมตร ทำไมติดมือจับประตูที่ระดับ 100 เซนติเมตร ?


คำตอบ คือ

Ergonomic Design


Ergonomic Design คือ ขนาดหรือสัดส่วนของสิ่งต่างๆ ที่สะดวกในการใช้งานโดยโดยค่าเฉลี่ยของสัดส่วนมนุษย์โดยทั่วไป

นอกจากความสะดวกแล้ว สิ่งของเครื่องใช้ที่มีการออกแบบโดยคำนึงถึง Ergonomic Design ยังส่งผลดีต่อการใช้งาน ทำให้ทั้งผู้ใช้และของที่ใช้ ใช้งานได้ยาวนานขึ้น และมีความปลอดภัยมากขึ้นต่อผู้ใช้


และขนาดสัดส่วนของ Ergonomic Design มันจึงกลายเป็นมาตรฐานที่ผู้ออกแบบและผู้ผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง รู้กันโดยทั่วไป

นอกจากนี้ยังมีผู้ออกแบบหรือผู้ผลิต ที่ผลิตสิ่งของขึ้นโดยใช้ Ergonomic Design เฉพาะทาง เช่น แบบเฉพาะที่เหมาะกับผู้พิการแบบต่างๆ แบบที่เหมาะแก่คนชรา แบบที่เหมาะกับเด็ก...

อย่างไรก็ตาม ค่าของตัวเลขดังกล่าวอาจมีการปรับเล็กน้อย เพราะผู้ออกแบบ ผู้ผลิต บางรายมีความคิดว่ามันจะสะดวกหรือสบายขึ้นเล็กน้อยในการใช้งาน เช่น ทำที่นั่งให้สูง 44.5 เซนติเมตร แทนที่จะเป็น 45 เซนติเมตร...


#ErgonomicDesign #ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ #ErgonomicDesignFurniture #FurnitureSizes #FurnitureDimension #FurnitureSizing #FurnitueHeight #ความสูงเฟอร์นิเจอร์ #ความกว้างเฟอร์นิเจอร์ #ความยาวเฟอร์นิเจอร์ #ขนาดเฟอร์นิเจอร์ #ขนาดมาตรฐานของเฟอร์นิเจอร์

Comentários


© Copyright A.i.Design Studio Limited
bottom of page