top of page

ตกแต่งภายในด้วยไม้ HMR

ไม้ HMR ( High Moisture Resistance board ) หรือ MDF HMR คือ แผ่นวัสดุทดแทนไม้ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อความชื้นได้ดี ผ่านกระบวนการผลิตด้วยการนำชิ้นไม้ยูคาลิปตัสมาบดแล้วอัดประสานด้วยกาวชนิดพิเศษ


ไม้ HMR มักถูกนำไปใช้ทำแผงของงานเฟอร์นิเจอร์ และผนังและฝ้าของงานตกแต่งภายใน เนื่องจากแผ่นไม้ HMR มีความแน่นและแข็งแรง ตัดแต่งได้ง่าย เนื้อผิวเรียบเนียน ทำให้ทำสีพ่น หรือกรุแผ่นพลาสติกลามิเนตได้ง่าย


ไม้ HMR สามารถนำไปเซาะร่องหรือฉลุลายสำหรับงานตกแต่งภายในได้โดยเนื่อไม้จะไม่ยุ่ยหรือเป็นขุยได้โดยง่าย


และเนื่องจากแผ่นไม้เฮชเอ็มอาร์ มีคุณสมบัติกันชื้นได้ดีกว่าพวกแผ่นปาติเคิ้ลบอร์ด และเอ็มดีเอฟบอร์ด จึงถูกนำไปใช้มากในงานตกแต่งภายในของห้องที่มีความชื้นกว่าปกติ เช่น ห้องครัว และห้องน้ำ

อย่างไรก็ตามไม้เอชเอ็มอาร์ไม่ควรมีการใช้งานที่จะสัมผัสถูกน้ำโดยตรง


ลักษณะของไม้ HMR จะเป็นแผ่นสีเขียวและมีพื้นผิวที่เรียบเนียนสม่ำเสมอกัน แต่ในบางรุ่นมีการทำเป็นคลื่นหรือตีร่อง ส่วนสีเขียวของไม้ HMR เป็นสีที่เพิ่มเข้าไปในกระบวนการผลิตเพื่อให้ผู้ใช้ได้แยกแยะชนิดของไม้ HMR ออกจากชนิดของไม้แผ่นแบบอื่นได้ง่าย ทั้งนี้สีเขียวของไม้ HMR อาจจางลงไปเมื่อถูกแดดหรือความร้อน แต่ไม่มีผลกับคุณภาพ ความคงทน และความสามารถในการทนชื้นของไม้ HMR


แผ่นไม้ HMR ของผู้ผลิตหลายรายได้มีมาตรฐานที่ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลในหลายการทดสอบ ผู้ใช้งานจึงควรได้ตรวจสอบว่าไม้ HMR ที่เราจะนำมาใช้งานนั้นได้ผ่านหรือมีการรับรองในมาตรฐานใดบ้าง เช่น

EN317, V313 ( มาตรฐานความทนต่อการแช่น้ำ,การแช่เย็น,การอบความร้อน )

EN310 ( มาตรฐานความความแข็งแรง ) EN323 ( มาตรฐานความความหนาแน่น )

CARB p2 ( มาตรฐานสารฟอมัลดีไฮด์ที่ระเหยออก )

FSC ( มาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม )

และอื่นๆ


ในปี 2021 เราจะเริ่มพบได้ว่าได้มีผู้ผลิตชุดครัวสำเร็จรูปเจ้าใหญ่ในประเทศไทยหลายราย ได้ใช้ไม้อัด HMR เป็นมาตรฐานสำหรับการผลิตตู้ครัวเพื่อจำหน่าย


อย่างไรก็ตามเรื่องอายุการใช้งานและความสามารถในการนำกลับมาตกแต่งใหม่ของไม้ HMR ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณา นั้นคือไม้ HMR น่าจะดีกว่า MDF ปกติหรือ Particle Board แต่ถ้าเมื่อเทียบกับไม้อัดหรือไม้จริง น่ามีอายุการใช้งานและความสามารถในการนำกลับมาใช้งานที่ต่ำกว่า


ประเทศไทยมีผู้ผลิตไม้อัด HMR อยู่หลายราย เข่น Agro Fiber, Panel Plus และ Vanachai Group เป็นต้น


More Information


HMR by Panel Plus
HMR by Panel Plus

HMR by Argro Fiber
HMR by Argro Fiber

Comments


© Copyright A.i.Design Studio Limited
bottom of page